TÜRK OKURU İÇİN SOSYAL MEDYA BİR HABER KAYNAĞI

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü’nün, 26 ülkeyi kapsayan Dijital Haber Raporu’na göre Türkiye’de de haber kaynağı olarak sosyal medya yükseliyor.

Dijital Haber Raporu’nda da, İngiltere merkezli internet temelli pazar araştırma şirketi YouGov tarafından 26 ülkeden 50 binin üzerinde görüşmeciyle çevrimiçi anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına yer veriliyor. Türkiye’ye dair veriler ise 2 bin 157 internet kullanıcısıyla yapılan görüşmelere dayanıyor. Raporda Türkiye’de görüşme yapılan kişilerin kentlerde yaşayan kullanıcılar olduğu, bu nedenle verilerin tüm ülkeyi değil, ‘daha çevrimiçi’ ve ‘daha zengin’ bir kitlenin alışkanlıklarını yansıttığı belirtiliyor.

Enstitü, beş yıldır hazırladığı rapora Türkiye’yi 2015 yılında dâhil etti. Enstitü’nün 15 Haziran’da yayımladığı 2016 raporunda Türkiye’nde insanların haber okuma alışkanlıklarının ne yönde değiştiği, yeni medya gazeteciliğinin gelişimi gibi pek çok konuya dair veriler bir önceki yılın verileriyle kıyaslandı. Rapor kapsamındaki 26 ülkeye dair veriler de ülkeler, kıtalar veya bölgeler arası kıyas yapma imkânı da sunuyor.

Raporda 6 ayrı başlıkta toplanan Türkiye’ye ilişkin veriler şöyle:

 1. Sosyal medya haber kaynağı olarak yükseliyor:
 • Türkiye’de internet kullanıcılarının %73’ü sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak görüyor. Bir önceki yıl sosyal medyayı haber kaynağı olarak görenlerin oranı %67.
 • 2016 raporunda Yunanistan %74 ile sosyal medyanın en yüksek oranda habere ulaşmak için araç olarak kullanıldığı ülke oldu. 26 ülkenin ortalaması ise %51. 2015’te rapor kapsamındaki ülkelerin ortalaması %44’tü.

reuters dijital haberler raporu 2016 türkiye

 1. Sosyal medyada haber almak için en çok kullanılan kaynak Facebook
 • Türkiye’de sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak kullandıklarını söyleyen kullanıcıların en çok tercih ettiği platform %64 ile Facebook. 2015’te bu oran %69 olmasına rağmen Facebook ilk sıradaki yerini koruyor. 2015’ten 2016’ya geçildiğinde Twitter ile YouTube’un yer değiştirmiş olması dikkat çekiyor.
 • Türkiye’deki internet kullanıcılarının 2016’da en çok tercih ettiği ikinci sosyal medya platformu %31 ile Youtube. Onu, %30 ile Twitter takip ediyor. Whatsapp, %17 ile dördüncü sıradaki yerini korurken Google+’ın popülaritesini yitirdiği, beşinciliği %12 ile Instagram’ın aldığı görülüyor.
 • 26 ülkenin ortalamasına göre de dünyada haber için en çok tercih edilen ilk beş sosyal medya platformu Türkiye verileriyle aynı: Facebook, YouTube, Twitter, Whatsapp ve Instagram.
 • Türkiye’de bu platformları haber kaynağı olarak kullananların oranı, dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Dünyada habere ulaşmak için Facebook’u tercih edenlerin oranı %44, YouTube’u %19, Twitter’ı %10, Whatsapp’ı %8, Instagram’ı ise sadece %3. Nisan 2016’da platformdaki günlük video izlenim sayısının 10 milyarı aştığını açıklayan Snapchat’i haber kaynağı olarak görenlerin oranı da %1 ile sınırlı.

turkiyede haber icin facebook

 1. Habere ulaşmak için en çok akıllı telefonlar kullanılıyor
 • Türkiye’de habere akıllı telefonlar aracılığıyla ulaşanların sayısı 2016’da %68’e ulaştı. Bu oran, 2015’te %57’ydi.
 • Dünya ortalaması ise %53. Rapor kapsamındaki bütün ülkelerde, habere akıllı telefonlar ile ulaşanların oranı, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla ulaşanlarınkini geçmiş durumda. Habere ulaşmak için tablet kullananların oranı ise, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmadı, geçen seneki gibi %24’te kaldı.
 • İnternet kullanıcıların %90’ı tarafından haber kaynağı olarak kullanılıyor. Geçen seneye göre televizyonu, sosyal medyayı ve radyoyu haber kaynağı olarak kullandıklarını söyleyenlerin oranındaki artışlar dikkat çekiyor. Gazete ve dergiler ise okur kaybetmeye devam ediyor. Televizyonu haber kaynağı olarak görenlerin oranı %80, gazete ve dergileri haber kaynağı olarak görenlerin oranı %54, radyoyu haber kaynağı olarak görenlerin oranı ise %41’de kalıyor.

sosyal-medya-mobil-akilli-telefon

 1. Video haber tüketiminde artış yavaşladı
 • Raporda 2014’ten 2015’e geçilirken yeni medya gazeteciliğinde yaşanan en dikkat çekici gelişme olarak sunulan kısa haber videolarına gösterilen ilgideki artışın 2016’da oldukça yavaşladığı görülüyor. 2015’te kullanıcıların %23’ü haftada en az bir haber videosu izlediklerini belirtirken, bu oran 2016’da sadece %1 artarak %24’e çıktı.
 • Video haber tüketimindeki artış trendinin azalması üzerine ek sorular ile araştırmalarını derinleştiren araştırmacıların aldıkları yanıtlara göre, insanların %41’i metin haberleri daha pratik ve hızlı buldukları için video haberleri tercih etmiyor. %35’in gerekçesi ise haber izlemek için öncesinde katlanılması gereken ve çoğu zaman kullanıcıların rızası dışında, otomatik olarak oynamaya başlayan reklam videoları.
 • 26 ülkenin ortalamasına göre, %59 oranı ile haberler en çok makalelerden takip ediliyor. İnternet kullanıcılarının %41’i, haberlerin sadece manşetlerini okumakla yetiniyor. Video izlemek, %24 ile en çok başvurulan üçüncü haber tüketim yöntemi.

haber tüketim alışkanları - reuters dijital haber 2016

 1. Türkiye, çevrimiçi haber için ücret ödeyenlerin oranının en yüksek olduğu ülke 
 • Rapora göre, Türkiye’de online habere erişim için ücret ödediğini söyleyenlerin oranı %27. Buna göre Türkiye, 26 ülke arasından dijital haberler için ücret ödeyenlerin oranının en yüksek olduğu ülke.
 • Rapora göre, ABD’de çevrimiçi haberlere erişmek için ücret ödeyenlerin oranı %9’a düştü. Bu oran, 2015’te %11’di. Bu alanda; Norveç, Polonya ve İsveç gibi ülkelerdeki haber organizasyonlarının başarısından söz ediliyor. Bu ülkelerde online haberlere ulaşmak için ücret ödediklerini söyleyenlerin oranı %20’nin üzerine çıkıyor.

online haberler için ücret ödeyenler

 1. Gazetecilere duyulan güven az
 • Rapor kapsamındaki bütün ülkelerde internet kullanıcılarının haber organizasyonlarına duydukları güven, gazetecilere duydukları güvenden daha fazla. Okurların %65 oranında, ‘‘Haberlere çoğu zaman güvenebiliyorum’’ dediği Finlandiya, gazeteciliğe güvenin en yüksek olduğu ülke. Son sıradaki Yunanistan’da ise haberlere güvenenlerin oranı sadece %40.
 • Türkiye’de internet kullanıcılarının %40’ı, okudukları haberlere çoğunlukla güvenebiliyor. Haber organizasyonlarına güvenenlerin oranı %37, gazetecilere güvenenlerinkiyse %34. Türkiye, gazeteciliğe duyulan güven konusunda 26 ülke arasından 19. sırada. Türkiye’de, medyanın siyasetten bağımsız olduğuna inanların oranı %29, iş dünyasından bağımsız olduğuna inanlarınkiyse %27. 2015 raporunda Türkiye okudukları haberlere genellikle güvenebildiklerini söyleyenlerin oranı %34’tü.

medya bağımsız mı - reuters dijital habercilik raporu

Haber ve illüstrasyonlar Al Jazeera Türk’ten alınmıştır.

PAYLAŞ: