1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İzteknoloji Hiz. ve İlet. A.Ş. (VKN: 4840848239)   (“İz İletişim” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz: 

  2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  İnternet sitemizde bulunan iletişim formunu doldurmanız halinde, ad-soyad, e-mail adresiniz ve mesajınızda kişisel veri paylaşmanız halinde, paylaştığınız kişisel veriniz işlenecektir. İletişim sayfamızdaki iletişim formumuz; mesajlarınızı, taleplerinizi iletmek için bulunmakta olup mesajınızda ve iletişim formunda belirttiğiniz ad soyad, e-mail bilgileriniz, ilettiğiniz talepleriniz doğrultusunda size tekrar ulaşılabilme ve talebinize uygun işlem yapılması amacıyla işlenmektedir.

  3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiToplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, avukatlara ve işbirliği içerisinde olunan yurt içi ve yurt dışında bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemleri ile grup şirketlerinden destek hizmeti alınabilmesi amaçlarıyla grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

  4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması/ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; tarafınızca doğrudan veya internet sitemizdeki iletişim formundan ya da elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler  aracılığıyla toplanabilmektedir.

  5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca İz İletişim’in “Çukur Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı No:150-170 İç Kapı No: 50 Beyoğlu, İstanbul” adresindeki insan kaynakları birimine iletebilirsiniz.

  Kullanım KoşullarıKVKK
  2022 İz İletişim. Tüm hakları saklıdır. 
  Çerez PolitikasıKVKKAydınlatma Metni
  2022 İz İletişim. Tüm hakları saklıdır. 
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram