ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İzteknoloji Hiz. ve İlet. A.Ş. (VKN: 4840848239) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında işbu metin hazırlanmıştır.

İzteknoloji Hiz. ve İlet. A.Ş. olarak https://iziletisim.com/ internet sitemizde, çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler, İzteknoloji Hiz. ve İlet. A.Ş. tarafından yönetilen internet sitesi için geçerli olmakla birlikte, işbu aydınlatma metninde açıklanan şekilde kullanılacaktır. 

Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme imkânı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Çeşitleri

Çerezler, internet sitesi tarafından oluşturulan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır.

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

  • Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için gerekli olan çerezler olup bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesinin çalışması engellenecektir. Bu tür çerezler pazarlama faaliyeti kapsamında kullanılmamaktadır. 
  • Performans- Analitik Çerezler: Bu tür çerezler; kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistik ölçüme imkân veren, web sitesinin geliştirilmesinde yardımcı çerezlerdir. 
  • İşlevsel Çerezler : İnternet sitesinde kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezler olup bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler: Bu çerezler, oturum açma, sayfa istekleri arasında kullanıcı oturumunu koruma, arayüz görünümünü özelleştirme, çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etme, form doldurma, güvenliğin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 maddesi (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Performans-Analitik çerezler: Bu çerezler, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, sitenin ne şekilde ne kadar süre kullanıldığı gibi bilgileri toplar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesi kapsamında açık rıza alınmak suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler: İnternet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (dil tercihinize göre internet sitesinin görüntülenmesi) amaçlarıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizde dil tercihine göre seçim yapmanız halinde, oturum süresi boyunca dil tercihinizin hatırlanmasını sağlamaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, yalnızca iletişimin elektronik haberleşme şebekesi üzerinden sağlanması amacıyla kullanılması veya hizmet almak için açıkça talep ettiğiniz bilgi toplum hizmetleri için kesinlikle gerekli olması halinde, açık rızanız gerekli olmaksızın; Kanun’un 5/2/ maddesi (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. Belirtilen haller dışında, Kanun’un 5/1 maddesi kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerezin AdıServis SağlayıcıKullanım AmacıÇerezin TürüÇerezin Saklama Süresi 
PHPSESSID İz İletişim Sayfa istekleri arasında kullanıcı oturumu durumunu korur. Oturum açma, güvenliğin iyileştirilmesi ve form doldurma amaçlarıyla kullanılır.  -Oturum çerezi
-Zorunlu çerez
-Birinci taraf çerez
Oturum süresi boyunca
wp-settings-1, wp-settings-time-1 İz İletişimWordPress Yönetici arayüzü ve muhtemelen ana site arayüzü görünümünüzü özelleştirmek için bu çerez kullanır.   -Kalıcı çerez
-Zorunlu çerez
-Birinci taraf çerez
1 yıl boyunca
wp-settings-2, wp-settings-time-2 İz İletişimWordPress Yönetici arayüzü ve muhtemelen ana site arayüzü görünümünüzü özelleştirmek için bu çerezi kullanır. -Kalıcı çerez
-Zorunlu çerez
-Birinci taraf çerez
1 yıl boyunca
wordpress_test_cookie İz İletişimKullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanır.-Oturum çerez
-Zorunlu çerez
-Birinci taraf çerez
 Oturum süresi boyunca
collect Google AnalyticsZiyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics'e veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları üzerinde takip eder. -Oturum çerezi
-Performans
- Analitik çerez
-Üçüncü taraf çerez
Oturum süresi boyunca
_ga Google AnalyticsKullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. -Kalıcı çerez
-Performans
-Analitik çerez -Birinci taraf çerez
2 yıl boyunca
_gat Google AnalyticsGoogle Analytics tarafından istek oranını kısmak için kullanılır. -Kalıcı çerez
-Performans
-Analitik çerez
-Birinci taraf çerez
1 yıl boyunca
gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric  Google AnalyticsBu çerezler, Google Analytics çerezleri tarafından toplanan ve sistem yöneticileri tarafından kullanılan verilerin bir kısmını kullanır.-Kalıcı çerez
-Performans
- Analitik çerez
-Birinci taraf çerez
1 hafta boyunca
pll_languageİz İletişimKullanıcının tercih ettiği dili saklamak için kullanılır.-Oturum çerezi
-İşlevsel çerez
-Birinci taraf çerez
Oturum süresi boyunca

Zorunlu çerezler aracılığıyla yalnızca IP adresi veriniz toplanmaktadır. Kullanılan performans-analitik çerezlerin servis sağlayıcısı Google Analytics, kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesini kullanmanızla ilgili kişisel verileriniz (IP adresi, ülke, il bilgisi, oturum süresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilmekte ve Google tarafından işlenmektedir. 

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda tabloda belirtilen performans-analitik çerezlerine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecektir.

İlgili Kişilerin Talepleri

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca “Çukur Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı No:150-170 İç Kapı No: 50 Beyoğlu, İstanbul” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.  

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde sol altta yer alan  tıklayarak istediğiniz zaman çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:


-Google Chrome 

https://support.google.com/accounts/ answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 

-Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

-Safari 

https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

-Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


Kullanım KoşullarıKVKK
2022 İz İletişim. Tüm hakları saklıdır. 
Çerez PolitikasıKVKKAydınlatma Metni
2022 İz İletişim. Tüm hakları saklıdır. 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram